Ulkoisen varastonhallintajärjestelmän integrointi

Useat asiakkaamme ovat tehneet räätälöityjä integraatioita ulkoiseen varastonhallintajärjestelmään. Nämä järjestelmät ovat joskus ”sisäisiä”, mutta useinmiten varastonhallintajärjestelmä on ulkoisen logistiikan tarjoajan käyttämä järjestelmä. Ulkoinen logistikka eli 3PL voi olla tuotteiden ja tuotteiden varastointia ja lähettämistä asiakkaille, mahdollisesti kuljetusten järjestämistä jne. Yksi esimerkki on , missä Manu Online -käyttäjä on käyttänyt ulkoista palvelua komponenttien toimittamiseen suoraan tuotannon työsoluihin kutsumalla komponentit työtilauksiin.

Prosesseja voi olla erilaisia, joista valitaan omaan toimintaan parhaiten sopiva.

  • Mitkä myyntitilaukset ohjataan suoraan varastonhallintaan? Esimerkiksi jos verkkokauppatilaukset menevät suoraan varastonhallintaa, mutta jälleenmyyjän tilaukset taas menevät Manu Online -myyntitilausprosessin kautta.
  • Tekeekö päivittäin lähettävien tilausten valinnan Manu Onlinen käyttäjä vai varastohallinnan käyttäjä.
  • Siirtyvätkö ennakkoon maksetut verkkokaupan laskut suoraan taloushallintoon varastonhallinnasta vai mahdollisesti suoraan verkkokauppajärjestelmästä taloushallintoon?

Lue täältä integraatioista verkkokauppajärjestelmiin.

Tyypilliset tietovirrat ulkoisen varastonhallinan integroinnissa perinteisellä mallilla (myyntitilaukset ovat Manu Onlinessa) ovat seuraavat:

Viesti Suunta (Manu Online -näkymä) Kommentit
Myyntitilaus Ulos Varastonhallinta saa kopion kaikista myyntitilauksista. Vaihtoehtoisesti voit suodattaa myyntitilausrivin toimituspaikan mukaan, jos yrityksellä on sekä sisäinen että ulkoinen varasto. Normaalisti hintatiedot jätetään pois varastonhallintajärjestelmään syötetyistä tilauksista.
Tilaukset Ulos Varastonhallinta saa kopion kaikista ostotilauksista. Vaihtoehtoisesti voit suodattaa tilauksen toimituspaikan mukaan.
Lähetys Sisään Ilmoita Manu Onlinelle tilauksen lähetyksestä. Luo myyntilähetyksen
Kuitti Sisään Ilmoita Manu Onlinelle ostotilauksen vastaanotosta
Asiakkaan palautus Sisään Ilmoita Manu Onlinelle palautetusta tilauksesta. Joissakin prosesseissa palautus ohjataan sisäiseen varastoon, joten tämä viesti voi olla valinnainen.
Varaston korjaus Sisään Ilmoita Manu Onlinelle manuaalisesta varastonkorjauksesta varastonhallintajärjestelmässä
Materiaalin siirto Ulos Materiaali siirretään sisäisen varaston ja varastonhallinon välillä
Varastojen vertailu Ulos Varastonhallinta kutsuu joko koko varaston tai sen osajoukon yöaikaan ja vertaa kahdessa järjestelmässä ilmoitettuja varastosaldoja Tyypillisesti varastonhallinta lähettää sähköpostitse hälytyksen vastuuhenkilölle, jos määrissä on ristiriita.
Kumppanit Ulos Joko peilaa kaikki kumppanit varastonhallintaan tai hakee kunkin myyntitilauksen kumppanin myyntitilauksen saapuessa.
Nimike Ulos Pidä varastonhallinta ajan tasalla kaikista tuotetiedoista. Muista sisällyttää mittayksiköt.

Tämän lisäksi voi olla tuotannon työerien keruulista- ja keruuviestejä. Tuotannon keruulista on varastonhallinnan kannalta myyntiltilaus, jossa toimitusosoite on tuotannon paikka.

Kutsut vai webhookit?

On kaksi tapaa luoda integraatio Manu Onlinesta lähteville viesteille: automaattiset kutsut (polling) tai webhook -integroinnit.

Kutsut (Polling)

Ulkoinen järjestelmä kutsuu aktiivisesti Manu Online API:a ja noutaa tiedot aikataulun mukaan esim. tuntiittain. Ulkoisen järjestelmän on tarkistettava, mitkä tiedot ovat aiemmin noudettuja joko päivämäärän tai tunnisteen mukaan. Ei kannata suunnitella järjestelmää niin, että noudetaan aina kaikki,koska vuoden tai kahden kuluttua voi tulla suorituskykyongelmia.

Webhookit

Webhookit toimivat, kun Manu Online -käyttäjä tekee tietyn toiminnon, esimerkiksi aktivoi myyntitilauksen. Manu Onlinen koodi käynnistää tietojen lähettämisen ulkoiseen järjestelmään. Ulkoisella järjestelmällä on oltava taas toiminto ”kuuntelemassa’ (listener) vastaanotettavia viestejä. Etuna webhook -käytössä on, että tiedot liikkuvat samantien ja virheen sattuessa käyttäjä saa virheilmoituksen näytölle ja saa tiedon, ettei dataa siirtynyt ulkoiseen järjestelmään. Sekä kutsut että webhookit tarjoavat samat tiedot.

Lisätietoa

Ota meihin yhteyttä, jos haluat lisätietoja, Manu Online -integraatioiden määrittämisestä.