Tuotteiden lähettäminen (toimitus)

Varasto Manu Onlinessa – Myyntitilauksen lähetysprosessi on valmiiden tuotteiden poistamista varastosta ja niiden lähettämistä asiakkaille. Lähetysprosessin aikana on mahdollista laatia varaston poimintaluetteloita, toimitusasiakirjoja ja Proforma-laskuja. Myös tavaroiden sarja- ja/tai eränumerot kirjataan tarvittaessa.

Lähetykset perustuvat aina aktiivisiin myyntitilausriveihin. Yksittäinen lähetys voi sisältää tavaroita useista eri tilauksista. Jopa eri asiakkaille tehdyt tilaukset voivat olla samassa lähetyksessä edellyttäen, että näillä tilauksilla on sama toimitusosoite.

Lähetyksiä voidaan käsitellä joko myynnin päävalikosta tai tehtaan päävalikosta.

Jos myyntitilauksessa on määritetty toimitusosoite, käyttäjät, joiden käyttäjätunnukset on yhdistetty tähän yritykseen, voivat käsitellä lähetyksiä puolestasi. Tällöin nämä käyttäjät voivat tarkastella vain tilauksia, joilla on kyseinen ’Lähettäjä’-osoite. Tämä mahdollistaa toimituksen suoraan alihankkijalta.

Ohjelmassa on tuki yleisille toimituspapereille ja myös yksityiskohtaisemmille toimituspapereille, joita tarvitaan kansainvälisessä toimituksessa.

Vastaanottaa ostomateriaaleja (Manu Online -varastossa)

Vastaanottotoiminnot ovat prosessi, jossa toimittajalta ostetut materiaalit otetaan varastoon. Uudet materiaalivastaanotot perustuvat aina aktivoituihin ostotilausriveihin.

Tavallisella ostotilausvastaanottomallilla on mahdollista:

  • vastaanottaa materiaaleja useiden ostotilausten riveistä
  • muokata vastaanotettujen materiaalien jakoa
  • luoda uusia eriä, jos eräseuranta on käytössä,
  • syöttää muita tietoja, kuten rahtikirjojen numerot

Jokainen vastaanotto saa oman yksilöllisen numeronsa. On myös mahdollista tulostaa vastaanottopöytäkirja ja tulostaa materiaalien vastaanottotarrat. Vastaantarrat voidaan kiinnittää materiaaleihin seurantajärjestelmän muodostamiseksi. Toimittajan toimituspaperin numero näkyy, kun lasku kirjoitetaan järjestelmään.

Materiaalin vastaanotossa on mahdollista käyttää viivakoodia. Tuotteen viivakoodin lukeminen tarkistaa sekä nimiketunnuksen että valmistajan osanumeron ostotilauksesta ja yrittää löytää vastaavuuden jompaankumpaan.

Materiaalin siirto (Manu Online -varastossa)

Materiaalin siirto mahdollistaa materiaalin siirtämisen eri varastopaikkojen välillä. Varastojen sijainnit on sidottu kumppaniosoitteisiin, jotka on luotu Kumppanit-osiossa. Vaikka samassa tehtaassa olisi eri varastopaikkoja, niille on luotava erillinen osoite. Varastojen sijaintipaikat ovat kuitenkin yleisemmin eri maantieteellisillä alueilla ja usein alihankkijoiden tai muun kumppanin sijaintipaikoissa.

Materiaalinsiirto on suunniteltu mahdollistamaan myös kansainväliset siirrot. Näin ollen on mahdollista laatia yksityiskohtaisia toimitusasiakirjoja ja Proforma- laskuja. Proforma-laskut voivat perustua erityiseen siirtohinnastoon.

Asiakaspalautukset

Asiakaspalautusten avulla voidaan seurata ja analysoida asiakkaiden palauttamia tuotteita.

Jokainen palautus rekisteröidään, ja asiakkaalle voidaan luoda palautusvahvistus joko ennen tai jälkeen tuotteen palauttamisen. Käyttäjä voi luokitella palautuksen yritysosiossa luodun palautuksen syiden luettelon mukaan. Toiminta on myös merkitty korjaus- ja palautustoiminnaksi, varastoon palauttamiseksi tai romuksi.

Jäljitettävyys (Manu Online -varastossa)

Jäljitettävyys sisältää erä- ja sarjanumero seurannan. Kun tämä moduuli on lisensoitu, yksittäiset kohteet voidaan määrittää jompaankumpaan. Tämän jälkeen järjestelmä kehottaa käyttäjää syöttämään tai valitsemaan asianmukaisen erä- tai sarjanumeron tarvittavissa, kun nimike valmistetaan tai kulutetaan.

Huomaa, että sarjanumeron seuranta on edellytys myyntiosassa kuvatulle tuotteen seurantaominaisuudelle.

Erän seuranta

Eräseuranta on työkalu toimittajilta vastaanotettujen komponenttien, puolivalmiiden tuotteiden ja lähetettyjen tuotteiden seurantaan. Se, onko erä käytössä vai ei, määritetään nimikkeen mukaan.

Kun materiaali vastaanotetaan toimittajalta, jolla on eräseuranta, uudelle erälle tai uusille erille luodaan vastaanoton yhteydessä. Nämä eränumerot voivat olla materiaalin valmistajan luomia. Kun näitä materiaaleja käytetään työerissä, käytetyt erät merkitään. Tuotteen tai osakokoonpanon erä on oletusarvoisesti sen valmistaneen työerän numero. Tämä voidaan kirjata seuraavaan osakokoonpanon työerään tai lopputuotteiden lähetysprosessiin.

Eräseurantaa käytetään materiaalin jäljitettävyyteen osana laatujärjestelmää. Tarvittaessa on mahdollista jäljittää viallinen erä komponenttien lähteeseen asti ja lähettää se eteenpäin muille asiakkaille, jotka ovat saattaneet saada tuotetta samasta erästä tai käyttää samasta erästä peräisin olevia komponentteja.

Sarjanumerot

Sarjanumeroseuranta on samanlainen kuin eräseuranta, mutta se koskee yksittäisiä tuotteita. Sarjanumeron seuranta aktivoidaan nimikkeen avulla nimikekortissa. Sarjanumerot voidaan luoda manuaalisesti tai automaattisesti. On myös mahdollista määritellä vakiomuotoinen sarjanumero etuliitteenä nimike.

Sarjanumeroseurannasta on olemassa kevyempi versio, joka on ”vain tallennus”. Tällöin tuotteille ei tarvitse luoda sarjanumeroita järjestelmään, vaan numero kirjataan vain, kun nimike lähetetään asiakkaalle. Tämä helpottaa tietojen syöttämistä tuotannossa.

Sarjanumeroidut tuotteet, jotka toimitetaan asiakkaille, sisällytetään automaattisesti tuoteseurantaan, johon pääsee Myynti-osiosta.

Ota yhteyttä jo tänään ManuOnline.com varastosi haasteista.

Työskentelemme Xeron kanssa.

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa sinua?