Organisaatio- ja johtamistuki

Onnistuneet projektit – Menestyksen tekijöitä on monia. Mielestämme pienille ja keskisuurille yrityksille kaksi asiaa on tärkeintä.

 • Ylimmän johdon tuki
 • Projektin vetäjä

Ylimmän johdon tuki on tyypillisesti omistaja/toimitusjohtaja.

Projektin vetäjän tulee olla joku, jolla on aikaa ja tietoa työstää projektin yksityiskohtia. Tälle henkilölle tulisi selkeästi antaa valtuudet ja vastuu uuden järjestelmän toteuttamisessa. Heidän on oltava mukana monissa organisaation osissa ja he kohtaavat muutosvastarintaa.

Vain hyvin pienille yrityksille on realistista, että omistaja/johtaja voi ottaa uuden järjestelmän käyttöön itse.

Ylimmän johtajan tehtävänä on määrittää visio siitä, millainen yritys tulee olemaan järjestelmän käyttöönoton jälkeen (Miksi), asettaa kokonaisprosessi ja aikataulu (Miten) ja viestiä niistä organisaation kaikille osille.

Projektin vetäjän (eli pääkäyttäjän) rooli on käsitellä toteutuksen yksityiskohtia tässä käsikirjassa kuvatulla tavalla.

On sanomattakin selvää, että projektin vetäjä tarvitsee aikaa projektille.

Jos projektin mestarilla on kokemusta jostain suuresta ERP-järjestelmästä, kuten SAP, Dynamics, Netsuite jne., Manu Onlinen käyttöönotto on hänelle melko helppoa.

Isommissa projekteissa voi olla viisasta asettaa ”ohjausryhmä” ylimmän johdon tukemiseksi ja ”projektiryhmä” tukemaan hankkeen vetäjää.

Muita menestymiseen liittyviä asioita

Kun pätevä organisaatio on perustettu, monet tekijät vaikuttavat työhön. Projektit voivat olla yksinkertaisia tai monimutkaisia, lyhyitä tai pitkiä.

Hankkeessa huomioitavia tekijöitä ovat:

 • Tarvitaanko ohjauskomiteaa vai ei
 • Mikä on avainhenkilöiden tieto ja kokemus ja tarvitsevatko he koulutusta ja opastusta.
 • Onko kaikilla käytettävissä tarvittava aika projektin parissa työskentelemiseen
 • Kuinka hallita odotuksia ja muutosvastarintaa.
 • Millaisia palveluita myyjältä tarvitaan
 • Käytetäänkö kolmannen osapuolen konsultteja
 • Räätälöinnin välttäminen tai käyttäminen
 • Tietojen laatu, puhdistus ja muuntaminen
 • Muutokset liiketoimintaprosesseihin osana toteutusta
 • Mahdolliset uudet laitteistovaatimukset, ehkä jopa uusi kaapelin reititys tuotantoalueille

Lyhyet vs pitkät projektit

Ei ole epäilystäkään siitä, että on olemassa yksinkertaisia ja monimutkaisempia projekteja.

Siitä huolimatta, että haluamme kaikkien projektien olevan yksinkertaisia, meidän on kohdattava tosiasia, että yritykset ovat monimutkaisia ja organisaationa sen prosessi- ja transaktionopeudet kasvavat, siten monimutkaisuus kasvaa eksponentiaalisesti. Tämän monimutkaisuuden käsitteleminen on tietysti ERP-järjestelmän tehtävä. Toteutusponnistelut on kuitenkin mitoitettava tehtävän työn monimutkaisuuden mukaan.

Tämä riippuu myös yrityksen koosta. 5 työntekijän yritys voi helposti toteuttaa projektin ilman muodollisia prosesseja, mutta 100 työntekijän yritys tarvitsee varmasti pitkän projektin.

Ota yhteyttä valmistuksen haasteisiisi jo tänään. Anna kokeneiden konsulttiemme auttaa yritystäsi kuten monissa muissa onnistuneissa projekteissa!

Työskentelemme Xeron kanssa.

Ota yhteyttä

Kuinka voimme auttaa sinua?