Näytetietoja voidaan tuoda järjestelmään useilla tavoilla.

1. Tuo nimikkeet ja kumppanit suoraan tuetuista tilijärjestelmistä.
2. Käytä Quick Start -toimintoa kopioimaan ja liittämään kumppaneita, nimikkeitä ja tuoterakenteita (materiaaliluetteloita) yksinkertaisesta Excel-mallista.
3. Käytä kehittyneitä Excel-malleja tuodaksesi järjestelmääsi useita tietoja, kuten hinnastoja, valmistajakoodeja kumppaneiden, nimikkeiden ja tuoterakenteiden lisäksi.