Mini Enterprise versio

Vakioprosessit, nopea käyttöönotto

Mini Enterprise Edition in avulla voit käsitellä kokeneiden tuotantojohtajien odottamia kehittyneitä prosesseja. Pienemmät yritykset voivat nyt hallita liiketoimintaansa asianmukaisesti erp- ja pilvipalvelujärjestelmien avulla. Mini Enterprise on suunniteltu satojen valmistusteollisuuden ERP-toteutusten kokemuksella. Järjestelmä tukee keskeisiä valmistusprosesseja, kuten tilauksesta tilaukseen tai varastoon valmistusta, täydellistä jäljitettävyyttä ja monia muita ominaisuuksia, joita voi odottaa vain suurten yritysten toiminnanohjausjärjestelmiltä, mutta siinä keskitytään nopeaan käyttöönottoon ja valmiisiin toimintoihin yksittäisessä tehtaassa.

15+ vuotta

käytössä

500k+ tuotetta

tehty

Man with manufactured components

Mini Enterprise Core System

Vaikka kutsumme sitä nimellä Mini, se ei tarkoita, että Mini Enterprise Edition -versiomme on alimitoitettu. Siinä on samat tehokkaat perusominaisuudet kuin kaikissa Editions-versioissamme:

  • Yhteistyökumppanit: Hallitse toimittajia, asiakkaita ja muita yrityksiä, joiden kanssa teet liiketoimintaa.
  • Tuotteet: Luo viisi erätyyppiä materiaaleja, työaikaa, koneaikaa, alihankintakustannuksia ja muita kustannuksia varten. Suunnittele materiaalit ostoa tai valmistusta varten.
  • Myynti: Hallitse myyntitilauksia, joissa on useita osoitteita toimituslaskutusta jne. varten.
  • Osta: Luo ostotilauksia kysynnän perusteella. Linkitä ostoerät valmistajan tai toimittajan koodeihin automaattisesti.
  • Varasto: FIFO-kustannuslaskennan avulla.
  • Tuotanto: Luo tuotantotyömääräyksiä monivaiheisella reitityksellä, huoltotyömääräyksiä aikaa ja materiaaleja varten.
  • Laskutus: Luo myyntilaskut toteutuneiden tilausten tai vain omien vaatimusten perusteella.
  • Siirrä myynti- ja ostolaskut tuettuihin pilvitilijärjestelmiin.
  • Reaaliaikainen MRP hankintojen ja valmistuksen suunnitteluun.

Mini Enterprise Standard -laajennukset

Nämä laajennukset sisältyvät ilman lisäkustannuksia, ja ne voidaan kytkeä päälle tai pois omien liiketoimintaprosessien mukaan.

Aloita kokelu tai anna meidän esitellä

Pysy tilanteen tasalla yrityksesi varaston ja valmistuksen hallinnassa, erä– ja sarjanumeroseurannalla alusta alkaen.

Helpota kaaosta ja anna meidän auttaa testikäytössä

Kerro meille lisää toiminnastasi, niin voimme virtaviivaistaa prosessin toiminnanohjausjärjestelmässä puolestasi.

”Taloushallintomme halusi ehdottomasti käyttää Xeroa ja kun Manu Online on integroitu siihen, ovat niin talous- kuin operatiivinen osasto tyytyväisiä.Kaiken kaikkiaan tämä oli juuri se ratkaisu jota haimme”

Jane G

Järjestelmävastaava
Anne Katas
Anne KatasKonsultti

Prototyyppipakettimme maksaa vain 645 puntaa, ja se tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon ERP-toiminnan onnistuneen käyttöönoton todentamiseen.

Mitä siihen sisältyy?

Ominaisuudet Mini-Enterprise Enterprise Multicompany
Perusjärjestelmä
Myyntitarjoukset
Myyntiennusteet
Jälkimyynnin konerekisteri
Sopimukset ja toistuva laskutus
Palvelutyöerät
Varastotapahtumien vienti taloushallintoon
Monivaluutta
Suoratoimitukset
Monivarasto
Suoramyynti
Myynnin ja oston ennakkolaskutus
Sarjanumerot ja eräseuranta
Projektit
Kirjanpidon validointi
Taloushallinon yhteys
Viivakoodit tuotannossa
PRM
Monivaiheinen reititys
Tuotannonsuunnittelu
Analyysiraportit
Asiakaspalautukset
Valmistus
Operaattorit, 10 asti
Jälkivähennys
Monitasoinen tuoterakenne
Toimittajan tarjoukset
Joukkokäsittely
Ostosuunnitelma
Joukkokäsittely – työerät
Private sovellukset (API)
Monikollit lähetyksessä
Tuotevariantit
Myyntitilauksen seurantalinkki
Multi company

“Kuluneen 10 vuoden aikana olemme kasvaneet 250 000 ja 5 työntekijän yrityksestä nyt 2,5 miljoonan ja 30 työntekijän yritykseksi.”

Neil Benn, Johtaja - Ziath

Tarvittaessa voi tilata lisää konsultointia tai koulutusta, hinta on 130 € tunnilta.
Vähintään 48 tuntia aiemmin tulee ilmoittaa lisäkonsultoinnin tarpeesta.
Tikettien osalta kohtuullisen käytön periaate
Palvelemme arkisin 9:00 – 16:00.

Ominaisuudet Enterprise
Perusjärjestelmä
Myyntitarjoukset
Myyntiennusteet
Jälkimyynnin konerekisteri
Sopimukset ja toistuva laskutus
Palvelutyöerät
Varastotapahtuminen vienti kirjanpitoon
Kellokortin hallinta 25 € / kk
Monivaluutta
Suoratoimitukset
Useampi varasto
Suoramyynti
Myynnin ja oston ennakkolaskutus
Sarjanumerot & eräseuranta
Projektit
Kirjanpidon validointi
Taloushallinnon yhteys
Viivakoodit tuotannossa
PRM
Monivaiheinen reititys
Tuotannonsuunnittelu
Analyysiraportit
Asiakaspalautukset
Valmistus
Operaattorit, 10 asti
Jälkivähennys
Monitasoisest rakenteet
Operaattorit, 25 asti 30 €/ kk
Operattorit, 50 asti 60 € / kk
API toimitusprosessi (<1000 tapahtumaa) 100 € / kk
Toimittajan tarjoukset
Joukkokäsittelyt
Ostosuunnitelma
Joukkokäsittely – työerät
Private sovellukset (API)
Varastopaikkaseuranta 25 € / kk
Monikollit lähetyksessä
Tuotevariantit
Myyntitilauksen seurantalinkki
Avatax 20 € / kk
Usea liiketoimintayksikkö (yksittäin) 100 € / kk
Moniyritys